Bình cứu hỏa bột 35kg

Liên hệ

Thông số

Loại bình : bình xe đẩy

Chất chữa cháy : bột ABC

Khối lượng (kg) : 35

Kích cỡ : D=34cm , cao 90cm , vòi 400cm

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục:

Thông số

Loại bình : bình xe đẩy

Chất chữa cháy : bột ABC

Khối lượng (kg) : 35

Kích cỡ : D=34cm , cao 90cm , vòi 400cm

Download Catalogue