Đầu báo khói quang học

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp : 24V

Dòng làm việc :80A

Cảm biến : Khói quang học

Màu : trắng

Khối lượng : 180G

Diện tích hoạt động : 75-150m3

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục:

 

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp : 24V

Dòng làm việc :80A

Cảm biến : Khói quang học

Màu : trắng

Khối lượng : 180G

Diện tích hoạt động : 75-150m3

Download Catalogue