DÂY MỀM CHỊU NHIỆT – H05V2V2-F VÀ H05V2V2H2-F

Liên hệ

– Quy cách: Cu/PVC/PVC
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
– Số lõi: 2, 3, 4, 5
– Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5
– Mặt cắt danh định: từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Cáp tròn: từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Cáp dẹt: từ 0.5 mm2 đến 1.5 mm2
– Điện áp danh định: 300/500 V

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục:

Tiêu chuẩn áp dụng
DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-11):2012-01; EN 50525-1-11:2011
Tổng quan
– Quy cách: Cu/PVC/PVC
– Ruột dẫn: Đồng ủ mềm
– Số lõi: 2, 3, 4, 5
– Kiểu ruột dẫn: Nhiều sợi bện tròn cấp 5
– Mặt cắt danh định: từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Cáp tròn: từ 0.75 mm2 đến 4.0 mm2
+ Cáp dẹt: từ 0.5 mm2 đến 1.5 mm2
– Điện áp danh định: 300/500 V
– Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC
– Dạng mẫu mã: Hình tròn và dẹt
– Đóng gói: Cuộn, chặt đoạn
– Ứng dụng: Làm dây nguồn các thiết bị gia dụng, thiết bị công nghiệp

Download Catalogue