Đồng hồ volt hiện số

Liên hệ

ĐẶC ĐIỂM

  • – Digital volt meter / Đồng hồ volt hiển thị số
  • – 3 Digit LED Display / hiển thị 3 chữ số
  • – Measures: 1ø (RMS) Voltage / Đo điện áp 1 pha (Sử dụng Volt switch để đo 3 pha)
  • – Range: 500 Volts / Phạm vi đo : 500V
  • – Size 96x96mm / Kích thước 48x96mm
Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục: , ,

ĐẶC ĐIỂM

  • – Digital volt meter / Đồng hồ volt hiển thị số
  • – 3 Digit LED Display / hiển thị 3 chữ số
  • – Measures: 1ø (RMS) Voltage / Đo điện áp 1 pha (Sử dụng Volt switch để đo 3 pha)
  • – Range: 500 Volts / Phạm vi đo : 500V
  • – Size 96x96mm / Kích thước 48x96mm
Download Catalogue