Relay bảo vệ mất pha, đảo pha lắp DIN rail

Liên hệ

 • Bảo vệ điện áp dây / 3Ø – 3 wire input
 • Bảo vệ mất pha, sai thứ tự pha (đảo pha) / Monitors Phase sequence, Phase missing
 • Hiển thị LED / LED indication: Relay ON
 • Nhỏ gọn / Slim, Space saving design
 • Lắp Din rail / DIN Rail mount
 • Sai số tác độn 10V
 • Cấp bảo vệ : 50 đối với mặt, 40 đối với vỏ, 20 đối với vít bắt dây
 • Tiêu chuẩn : CE và đang xúc tiến UL

 

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục: , ,

Relay bảo vệ mất pha, đảo pha lắp DIN rail

TÍNH NĂNG

 • Bảo vệ điện áp dây / 3Ø – 3 wire input
 • Bảo vệ mất pha, sai thứ tự pha (đảo pha) / Monitors Phase sequence, Phase missing
 • Hiển thị LED / LED indication: Relay ON
 • Nhỏ gọn / Slim, Space saving design
 • Lắp Din rail / DIN Rail mount
 • Sai số tác độn 10V
 • Cấp bảo vệ : 50 đối với mặt, 40 đối với vỏ, 20 đối với vít bắt dây
 • Tiêu chuẩn : CE và đang xúc tiến UL

 

Download Catalogue