RÈM NHỰA PVC NHÀ XƯỞNG

Liên hệ

  • Rèm nhựa bản rộng 200mm, dày 1.5mm, xếp lớp 5cm (Loại này thường được sử dụng cho các loại cửa có diện tích nhỏ hơn 5 m2)
  • Rèm nhựa bản rộng 200mm, dày 2.0mm, xếp lớp 5cm (Loại này thường được dùng cho những cửa có kích thước từ 5 m2 trở lên)
  • Rèm nhựa bản rộng 300mm, độ dày 2.0mm hoặc 3.0mm, xếp lớp 5cm hoặc 10cm (Loại này thường được lựa chọn sử dụng trong các nhà xưởng, nhà máy với diện tích rất rộng lớn).
  • Rèm cửa nhựa ray lùa trượt tấm.
  • Rèm nhựa kéo ngang u ray móc treo dùng tấm nhựa khổ lớn.

Tư vấn khảo sát miễn phí

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục:

 

  • Rèm nhựa bản rộng 200mm, dày 1.5mm, xếp lớp 5cm (Loại này thường được sử dụng cho các loại cửa có diện tích nhỏ hơn 5 m2)
  • Rèm nhựa bản rộng 200mm, dày 2.0mm, xếp lớp 5cm (Loại này thường được dùng cho những cửa có kích thước từ 5 m2 trở lên)
  • Rèm nhựa bản rộng 300mm, độ dày 2.0mm hoặc 3.0mm, xếp lớp 5cm hoặc 10cm (Loại này thường được lựa chọn sử dụng trong các nhà xưởng, nhà máy với diện tích rất rộng lớn).
  • Rèm cửa nhựa ray lùa trượt tấm.
  • Rèm nhựa kéo ngang u ray móc treo dùng tấm nhựa khổ lớn.
Download Catalogue