Bình cứu hỏa khí CO2

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Loại bình : bình xách tay

Chất chữa cháy : CO2

Khối lượng (kg) : 2

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục:

Thông số kỹ thuật

Loại bình : bình xách tay

Chất chữa cháy : CO2

Khối lượng (kg) : 2

Download Catalogue