Đèn báo cháy vị trí Hochiki

Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp 24V

Dòng làm việc 19A

Nhiệt độ hoạt động 10-50 oC

Nhập khẩu và phân phối bởi Công ty ĐẠI PHÚ
Danh mục:

Thông số kỹ thuật

Nguồn cấp 24V

Dòng làm việc 19A

Nhiệt độ hoạt động 10-50 oC

 

Download Catalogue